อา. 01 ส.ค. | Highland Park Picnic Shelter

Save the Date- Deaf Equity/ KIS/ Minnesota Deaf Muslim Community Cookout!

DE/KIS/MDMC partnering and welcoming all community members to join us for a community cookout. Bigger Space! More Activities! Beautiful Scenery! Kids' Park!
Save the Date- Deaf Equity/ KIS/ Minnesota Deaf Muslim Community Cookout!

เวลาและสถานที่

01 ส.ค. 16:00 – 20:00 GMT-5
Highland Park Picnic Shelter, 1200 Montreal Ave, St Paul, MN 55116, USA

กำหนดการ


  • 2 ชั่วโมง

    Disc Golf Family Lessons


  • 2 ชั่วโมง 30 นาที

    Dinner will be served

มีอีก 5 รายการ

แชร์อีเวนท์นี้